وام میان مدت شهریه نیمسال دوم 95-94

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۶ کد : ۱۰۵۰۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۷۴
دریافت وام میان مدت حداکثرتاتاریخ 31/02/95

کلیه دانشجویان بدهکاربه امورمالی که درنیمسال جاری  دوم 95-94 ازتسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده نکرده اند.

حداکثرتا تاریخ 95/02/31 مهلت دارند برای دریافت وام میان مدت ازصندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند .


نظر شما :