قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد - کارشناسی وکاردانی

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۰ کد : ۱۰۵۱۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۴۸۱
تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان برای نیمسال اول 96-95

قابل توجه دانشجویان عزیزمقاطع کارشناسی ارشد - کارشناسی وکاردانی:

دانشجویان میتوانند بعد ازانتخاب واحد به خدمات دانشجویی دانشکده جهت دریافت یکی از تسهیلات  صندوق رفاه  بشرح زیر مراجعه نمایند:

1- دریافت وام کوتاه مدت   به اقساط چهار ماهه   بدون کارمزد   بمیزان 50درصد ازکل شهریه   ( چک بااحتساب 120 درصد مبلغ وام دریافتی  ارائه گردد) وبعدازاتمام اقساط ، چک فوق تحویل دانشجومیگردد درغیراینصورت تاریخ خورده جهت وصول به بانک ارسال میگردد ومشمول جریمه دیرکرد نیز میگردد.  

2- دریافت  قرض الحسنه میان مدت حداکثر  ده ماهه  با تکمیل  فرم ومدارک وام ومعرفی ضامن

3- دریافت وام بلند مدت آموزش عالی 

                                   کلیه وامها دارای زمان مشخص میباشند لذا بعد ازانتخاب واحد دراسرع وقت نسبت به دریافت وام اقدام نمایید.


نظر شما :