کمک هزینه ازدواج

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۰ کد : ۱۰۵۱۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۰۴
کمک هزینه ازدواج دانشجویی

کلیه دانشجویانی که پس ازپذیرفته شدن دردانشگاه  ازدواج کرده اند و بیش یکسال ازتاریخ عقدشان سپری نشده است ، میتوانند مبلغ 000/000/15 ریال کمک هزینه  ازدواج  باکارمزد5/2 درصد دریافت نمایند.

قرض الحسنه  فوق میان مدت بوده ودرطول تحصیل باید تسویه گردد. متقاضیان وام فوق جهت تایید درخواست خود میتوانند به صندوق رفاه دانشجویان  واقع درخیابان اسکندری - ساختمان ستادی 2- طبقه ششم مراجعه نمایند.


( ۸ )

نظر شما :