قابل توجه دانشجویانی که درسامانه ساجد نسبت به دریافت وام اقدام کرده اند

۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۳ کد : ۱۵۰۳۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۲۷۱

قابل توجه دانشجویانی که درسامانه ساجد نسبت به دریافت وام اقدام کرده اند

sajed.iau.ir     

  1. آندسته ازدانشجویانی که نیمسال دوم 98-97درسامانه ساجد  ثبت نام کرده ودربانک مربوطه نسبت به تکمیل پرونده اقدام  ووام برایشان پرداخت شده با دریافت پرینت وام پرداختی ازبانک به صندوق رفاه دانشجویان جهت دریافت مجوز ثبت وام درشهریه مراجعه نمایند.
  2. آندسته ازدانشجویانی که از15 مرداد ماه 98 نسبت به ثبت وام اقدام نموده اند توجه داشته باشند:
  • بعد ازاتمام مهلت تعیین شده برای ثبت نام 15 مهرماه 98 وتخصیص اعتبارتوسط سازمان مرکزی  درخواستها توسط صندوق رفاه دانشجویان واحد بررسی وتایید میگردد.
  • بعد ازتاییدصندوق رفاه دانشجویان  واحد صندوق رفاه دانشجویان  سازمان مرکزی درخواستها را بررسی وتایید می نماید.
  • باارسال پیام توسط سازمان  به ادرس ایمیل شما ، نسبت به مراجعه وتکمیل پرونده دریکی ازشعب بانک تایید شده توسط صندوق رفاه دانشجویان سازمان  مرکزی(بانک ملی - قرض الحسنه مهرایران- قرض الحسنه رسالت) در تهران  اقدام نمایید.
  1. بعد ازطی مراحل فوق وپرداخت وام با دریافت پرینت وام پرداختی ازبانک به صندوق رفاه دانشجویان جهت دریافت مجوز ثبت وام درشهریه مراجعه نمایید.

                                               صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کلید واژه ها: ساجدوام وزرات علوموامصندوق رفاهوام دانشجویی


( ۱۳ )

نظر شما :