اطلاعیه

وام قرض الحسنه مهر ایران ورسالت

اطلاعیه

درخصوص نحوه دریافت وام قرض الحسنه مهر ایران ورسالت

ادامه مطلب

مهم مهم مهم

قبل ازدریافت هرگونه تسهیلات ازصندوق رفاه دانشجویان باید پرداخت اقساط وام دریافتی به روزباشد

ادامه مطلب