درباره صندوق رفاه

    صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویانی که به هرصورت توان پرداخت شهریه خود را یکجا  ندارند  جهت ادامه تحصیل دانشجویان شروع بکارنموده است.

شروع فعالیت صندوق از سال 1365 می باشد.

   هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان تشکیل شده است از ریاست عالیه دانشگاه ، معاونین اداری و مالی ، دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و هماهنگی و مدیر کل تسهیلات اعتباری مالی (رئیس هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی می باشند)

شروع فعالیت صندوق رفاه دانشجویان در واحد تهران مرکزی از سال 1377 می باشد

کمیته وام صندوق رفاه دانشجویان در واحد شامل رئیس صندوق رفاه، معاونین اداری و مالی و دانشجویی می باشند.

منابع سرمایه صندوق رفاه دانشجویان درصدی از شهریه می باشد.

   در حال حاضر در واحد تهران مرکزی جهت سهولت در رفت و آمد دانشجو، اداره امورمالی  دانشکده با هماهنگی صندوق رفاه دانشجویان بخشی از امور مربوط به وامهای قرض الحسنه دانشجویی را انجام می دهد.

جهت تایید فرم درخواست وام ازلحاظ عدم مورد کمیته انضباطی جهت دریافت وام وهمچنین تکمیل مدارک تامین خسارت  بیمه حوادث دانشجویی اداره خدمات دانشجویی دردانشکده هها پاسخگو میباشند که مدارک تنظیم وبه صندوق رفاه دانشجویان ارسال میگردد

     آدرس و تلفن: خ آزادی- خ اسکندری شمالی-خ فرصت شیرازی- پ136- صندوق پستی: 13185/768 ، تلفن: 66429131

روزهای کاری ازشنبه تا چهارشنبه ازساعت هفت ونیم صبح لغایت شانزده میباشد

 

 

تاریخچه ی  واحد تهران مرکزی