تماس با ما

تماس با ما

رئیس صندوق رفا وبیمه دانشجویان :  زهرا حسنی

 

آدرس :

انتهای بزرگ راه ارتش - خیابان شهید سوهانی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -مجتمع ولایت 

کد پستی :1955847881

شماره تماس متتعاقبا اعلام می گردد.

ردیف نام کارشناس رشته دانشکده های شماره تماس
1 خانم مهربان مدیریت ، حقوق ،هنر ، معماری 23902103
2 خانم ابراهیمی روانشناسی ،علوم اجتماعی ،حسابداری ،ارتباطات و مطالعات رسانه 23902103
3 خانم قلیزاده فنی و مهندسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، علوم سیاسی 23902103
4 خانم محمدی منش ادبیات و علوم انسانی ،زبان های خارجی ، علوم پایه 23902103